BMU-İNHA İDP-nin RƏHBƏR KOMİTƏ üzvləri

BMU-İNHA İDP-nin İdarəetmə Qrupu

Humay Cəfərli

Proqram direktoru

Hyunjin Yang

İNHA layihə rəhbəri

Nurlan Astanov

Proqram katibi

Əsmər İbadova

Tədris işləri üzrə mütəxəssis

Nurlanə Abaslı

Tələbələrlə iş üzrə mütəxəssis

Təranə Zamanova

Proqram mühasibi