BMU-İNHA İDP çərçivəsində 3 həftəlik Yay Məktəbi (Prof. Seungwoo Han)