BMU-İNHA İDP professor-müəllim heyətinin proqram barədə təəssüratları