İxtisaslar

BMU -İNHA İDP çərçivəsində tədris 4 ixtisas üzrə aparılır. İxtisaslar barədə ətraflı məlumat: